arhitekturno projektiranje

Ustvarjamo sodobno in kvalitetno arhitekturo.

/ izdelava projektne dokumentacije za upravne postopke in gradnjo

/ pridobitev gradbenega dovoljenja

/ podpora v času gradnje

Projektna dokumentacija

Dobro izdelana projektna dokumentacija je podlaga za kakovostno gradnjo.

Projektna dokumentacija / osnovne faze projektne dokumentacije

Stanovanjske hiše

Izdelava načrtov za gradnjo hiše in vodenje celotnega postopka v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Stanovanjske hiše predstavljajo velik del individualne gradnje v Sloveniji. V kategorijo stanovanjskih hiš spadajo predvsem samostojne enodružinske hiše, manjše večstanovanjske hiše ali dvojčki.

Večstanovanjski objekti

Izris načrtov za gradnjo večstanovanjske stavbe in vodenje celotnega postopka pridobivanja potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja. Idejni projekt s preveritvijo maksimalne izkoriščenosti in možnosti gradnje se lahko na željo investitorja izdela še pred nakupom zemljišča.

Poslovni objekti

Izdelava načrtov za gradnjo poslovnih objektov. Poslovni objekti so lahko pretežno pisarniške dejavnosti, skladišča, trgovine, gostinski lokali, skladiščne hale, … ali kombinacija dveh ali več omenjenih dejavnosti. Poslovni objekti se lahko gradijo za lastne potrebe podjetja ali za nadaljnjo prodajo.

Izdelava načrtov stanovanjskih stavb – od idejne zasnove do celotne projektne dokumentacije.

Sodobna arhitektura, funkcionalni tlorisi, energetsko učinkovita in prijetna za bivanje.

Open BIM
Building Smart

BIM projektiranje

Celoten proces načrtovanja objekta poteka s pomočjo napredne BIM programske opreme, ki omogoča boljši nadzor nad projektom, lažjo komunikacijo z naročnikom in hitrejše usklajevanje med projektanti.

Celoten postopek zasnove in oblikovanja objekta poteka v 3d računalniškem okolju. Objekt tako lahko že od samega začetka postavimo na realne koordinate, ga pravilno orientiramo v prostoru, preverimo njegovo osončenost, energetsko učinkovitost in podobno.

V modelu se lahko modelirajo tudi ostale inštalacije, kar zagotavlja boljši vpogled v razvod inštalacij, preprečimo križanja, določimo potrebne preboje, … in tako zmanjšamo potrebo po naknadnih posegih in usklajevanjih v času gradnje, kar posledično pomeni hitrejšo in cenejšo izvedbo.