Kaj je BIM?

BIM (Building Information Modeling) je proces naprednega projektiranja objekta s pomočjo 3D modela, ki nudi naročniku, arhitektom, inženirjem in izvajalcem boljši pregled nad projektom ter omogoča učinkovitejše načrtovanje, gradnjo in upravljanje z objektom.

Open BIM
Building Smart

Prednosti BIM projektiranja

Celoten proces projektiranja od prve faze poteka s pomočjo 3D modela. To vam in nam omogoča lažji pregled nad celotnim projektom, zmanjša verjetnost napak, na istem modelu lahko projektiramo tudi instalacije in podobno.

3D model nam omogoča lažjo komunikacijo ter enostavnejšo prezentacijo naše arhitekturne ideje naročniku. Po modelu se lahko virtualno sprehodimo, preverimo njegovo energetsko učinkovitost, osvetljenost prostorov v posameznem obdobju, …

V preteklosti so bili projekti narejeni na podlagi tlorisov in nekaj tipičnih prerezov. Ker objekt ni bil obravnavan kot celota, je lahko nehote prihajalo do napak ali neizdelanih detajlov, ki so se nato reševali na gradbišču. S pomočjo BIM projektiranja na podlagi 3d modela skušamo te napake popolnoma ali v vsaj čim večji meri odpraviti in zmanjšati število naknadnih intervencij na gradbišču. S tem dobimo bolj natančne popise že v fazi projektiranja, natančnejšo oceno stroškov, manjša odstopanja v kasnejših fazah in manj popravkov na gradbišču, kar v končni fazi pomeni hitrejšo izvedbo in manjše stroške.

Ogled objekta s pomočjo 3D modela

Investitorju v vseh fazah projektiranja omogočamo vpogled na njegov objekt s pomočjo 3d modela. Objekt vam pošljemo, da si ga prenesete na računalnik, pametni telefon ali tablico, potem pa se lahko s pomočjo aplikacije virtualno sprehodite po objektu.

Ko objekt raste in ga dopolnjujemo, vam osvežujemo tudi vašo datoteko, tako da imate na voljo vedno zadnjo verzijo.

V spodnjem videu je prikazana uporaba aplikacije za ogled 3d modela vašega objekta na tabličnem računalniku – iOS ali Android. Video je v angleškem jeziku.

BIM projektiranje – napredno projektiranje objekta s pomočjo 3D modela,
ki nudi naročniku, arhitektom, inženirjem in izvajalcem boljši pregled nad projektom
ter omogoča učinkovitejše načrtovanje, gradnjo in upravljanje z objektom.