PROJEKTNO VODENJE

Razvoj projektov, vodenje projekta za naročnika, nepremičninski inženiring.

Projektno vodenje

Nakup zemljišča, priprava projektov, gradnja objekta

Projektno vodenje je namenjeno tako posameznikom, ki se prvič srečujejo z gradnjo hiše, kot tudi večjim investitorjem, ki želijo graditi za trg ali si postaviti lastne poslovne prostore.

Ne glede na to kakšen tip investitorja ste, vedno se na začetku pojavi kup dilem in vprašanj, ko se je treba lotiti začetka gradnje. Sistem pridobivanja dovoljenj je lahko za nepoučenega investitorja precej zahteven, zato smo tukaj mi, da vam svetujemo pri vaših odločitvah, vam pojasnimo postopke pridobivanja dovoljenj, svetujemo s pravnega vidika ter pomagamo v času gradnje oz. prevzamemo vodenje in koordinacijo same gradnje.
Z vami smo od samega začetka procesa gradnje, torej že v fazi pridobivanja zemljišč oz. preveritve možnosti gradnje na posameznem zemljišču do izvedbe objekta.

Storitve projektnega vodenja gradnje zajema:

  • pomoč pri nakupu zemljišča (iskanje primernih lokacij, preveritev prostorskih pogojev za gradnjo, izvedljivost projekta, preveritev maksimalnih prostorskih izkoristkov, …)
  • pomoč pri pridobivanju zemljišč
  • pravno svetovanje pri nakupu zemljišč in gradnji (prepisi, pogodbe, …)
  • pridobivanje potrebnih projektnih pogojev in soglasij
  • izdelava celotne projektne dokumentacije o idejne zasnove do projektov za izvedbo oz. projektov izvedenih del
  • finančna ocena investicije gradnje objekta
  • nadzor v času gradnje
  • koordinacija v času projektiranja in v času gradnje