Večstanovanjski objekti

Večstanovanjska gradnja predstavlja velik del stanovanjske gradnje v Sloveniji, predvsem, ko govorimo o gradnji za trg. Večstanovanjske stavbe so vse stavbe, ki imajo več kot eno stanovanje in omogočajo bivanje več kot enemu gospodinjstvu. V to kategorijo sodijo tudi stanovanjski dvojčki, hiše z dvema ali več stanovanji, manjši vila bloki ter večji stanovanjski bloki. Za vse večstanovanjske stavbe je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
V kolikor prostorski akti to dopuščajo, se dvojčke lahko projektira tudi kot dve ločeni enoti, torej dve samostojni hiši.

Svetujemo vam, da se pred gradnjo ali nakupom parcele oglasite v našem arhitekturnem biroju, kjer vam bomo pomagali poiskati informacije glede vaše parcele in dopustne gradnje na njej. Za več informacij glede večstanovanjske gradnje in postopka pridobivanja potrebne dokumentacije nas kontaktirajte na enega od navedenih kontaktih naslovov ali nas obiščite v našem arhitekturnem biroju v centru Ljubljane in z veseljem vam bomo postregli z informacijami, vam izdelali celotno projektno dokumentacijo ter vam pomagali pri postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in ostale potrebne dokumentacije.

V našem arhitekturnem biroju vas bomo vodili skozi celoten upravni postopek, vam pripravili Idejno zasnovo (IDZ), pomagali pridobiti projektne pogoje in soglasja ter vam izdelali celotno projektno dokumentacijo – Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD), Projekt za izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID).